Vad är analysmetoden teknisk analys för något?

För nya investerare är det lätt att man blandar ihop teknisk analys med fundamental analys. Dessa två analysmetoder betyder inte samma sak och därför är det viktigt att man håller isär dem.

En fundamental analys är en övergripande analys av till exempel ett företag och dess ekonomiska situation, förutsättningar, och framtida möjligheter. En teknisk analys däremot betyder snarare att man använder själva prisgrafen (aktiekursen) för att försöka förutspå framtids kursrörelser.

Det finns såklart ingen som med full säkerhet kan förutse hur prisgraferna kommer att röra sig, men med hjälp av en del olika verktyg, strategier, och indikatorer kan man med ganska stor pricksäkerhet förutspå hur priset kommer röra sig framåt i tiden – eller iallafall öka sannolikheten att man träffar någorlunda rätt.

Teknisk analys går att använda på alla sorters prisgrafer. Du kan till exempel använda dig av det när du handlar med aktier, index, råvaror, valutor, och kryptovalutor.

Fungerar teknisk analys?

Teknisk analys bygger faktiskt till stor del på förutfattade meningar och den mänskliga psykologin. Man kan nämligen med hjälp av historisk data på ett ganska effekt sätt förutspå människors beslut gällande när de kommer att köpa och sälja en viss investering eller värdepapper.

Med det sagt kan man säga som så att teknisk analys fungerar väl så länge marknaden tuffar på som vanligt. I osäkra tider när marknaden är irrationell och det råder hög volatilitet och mycket osäkerhet så är det lite svårare att få samma positiva resultat med hjälp av teknisk analys.

Vad bör man lära sig?

Det finns en hel del att lära när det kommer till teknisk analys.

Något du bör känna till är att det inte enbart finns ett enda sätt som man kan gå tillväga på när man gör dessa typer av analyser. Faktum är nämligen att det finns en hel del olika verktyg, strategier, och indikatorer som du bör känna till om du vill på duktig på teknisk analys.

Vi har inte möjlighet att gå in så mycket på detta i den här artikeln, men vi kommer troligtvis att djupdyka lite mer i en framtida artikel. Vår förhoppning är däremot att du har fått med dig en grundläggande kunskap kring vad teknisk analys är och hur det används.