Vad är analysmetoden fundamental analys för något?

Om du just kommit igång med aktier är det inte omöjligt att du stött på ordet fundamental analys. Men vad betyder egentligen detta ord? Ja, för en ny investerare är det inte så konstigt att man inte har koll på detta.

Lite kort förklarat innebär fundamental analys att man tittar på företaget och dess verksamhet. Exempelvis är det vanligt att man kollar hur omsättning, vinst, och kassaflöde utvecklas över tid. Men även hur mycket (eller lite) skuld företaget har är något som är vanligt att man kollar på.

Syftet med den fundamentala analysen är helt enkelt att försöka bedöma hur företagets framtidsförutsättningar är när det gäller att utvecklas bra och leverera god avkastning till dess aktieägare. Utifrån den analys man har gjort gäller det sedan att man försöker bestämma om aktien är undervärderad, övervärderad, eller om den faktiskt är rimligt värderad.

Vår förhoppning är att den här artikeln ska hjälpa dig att få en bättre förståelse kring ämnet så att du kan ta bra investeringsbeslut på egen hand. I den här artikeln kommer vi däremot inte att djupdyka i ämnet då det finns otroligt mycket man kan ta upp. Men om man kan grunderna så är det en väldigt bra början.

Håll koll på rapporterna

Det är främst i rapporter och årsredovisningar som investerare kan hitta de siffror som kan vara till hjälp för att genomföra en fundamental analys och värdering på företaget i fråga. Där sammanstället företag sin finansiella information så att intressenter enkelt kan ta del av det.

Du som investerare bör då ta en titt på resultaträkning, balansräkning, samt kassaflödesanalysen. I dessa tre delar hittar du all den information du behöver för att genomföra en bra fundamental analys på företaget.

Många vill ha enkla instruktioner gällande vad man ska titta på och vad som är bra nivåer på respektive nyckeltal och så vidare. Dessvärre är det ganska svårt att säga något generellt som passar alla företag. Därför rekommenderar vi snarare att man titta på hur det har gått för företaget (och dess konkurrenter inom samma bransch) historiskt sett för att sätta de nuvarande siffrorna i relation till något.

På så sätt blir det lättare att bedöma om det går bra eller dåligt för företaget. Men för att det ska bli en lyckad investering krävs det att det går bra framåt, och då gäller det att man försöker bilda sig en uppfattning kring företagets framtidsutsikter. Det är omöjligt att förutspå framtiden, men genom att ta kvalificerade gissningar (och har lite tur) kan man faktiskt åstadkomma rätt bra och träffsäkra resultat.

Slutord

Detta var som sagt endast en relativt enkel och kortfattad genomgång kring fundamental analys och vad det är för något. Vi har alltså bara skrapat på ytan på detta ämne och det finns fortfarande massor kvar att lära om man är helt ny till detta.

Är du intresserad av att lära dig mer inom detta så rekommenderar vi att du besöker biblioteket eller en bokaffär och införskaffar dig några böcker på ämnet. Det är beprövad och tidlös kunskap som med stor sannolikhet kommer hjälpa dig.