Riskerar robotar att ersätta arbetskraft?

Vi lever i högteknologiska tider då vi människor numera ständigt arbetar väldigt nära datorsystem och robotar. Men vad är de långsiktiga effekterna?

Att både robotisering och automatisering har gjort intåg på jobbmarknaden är ingen hemlighet. Men utvecklingen har på många sätt och vis varit avsevärt mycket mer diskret än man kan tro. Numera avlastar de människor i allt ifrån självscanningskassan på matbutiken till bilindustriernas löpande montering.

Många har därför kommit att uttrycka en viss oro för att robotar riskerar att tränga bort mänsklig arbetskraft. Vi har tagit en titt på utvecklingen och dess möjliga inverkan.

Avlastar sysslor som tidigare krävde mänsklig aktivitet

Industrirobotar är maskiner som är programmerade för att utföra specifika uppgifter. Dessa maskiner används i många branscher som tillverkning, konstruktion och hälsovård. De kan axla en mängd variera uppgifter. Allt ifrån svetsning till montering och är bra för att utföra repetitiva och farliga uppgifter som människor annars skulle behöva göra. De har även kommit att bli förknippade med hög nivå av effektivitet och gröna initiativ.

Dessa förknippas ofta med artificiell intelligens (AI) som i grund och botten är datoriserad simulering av mänskliga intelligensprocesser. Det är ett brett och komplext ämne och blandas ofta fritt ihop med maskininlärning eller andra relaterade företeelser.

Den kanske största fördelen med robotar är att de genom att kombinera sensorbaserade informationskällor med riktad programmering kan utföra uppgifter som tidigare skulle haft krävt mänsklig aktivitet. Men betyder inte detta att de i sin natur faktiskt ersätter människor?

Kompletterar men kan aldrig ersätta fullt ut

Farhågorna att robotar ska ersätta människor har regelbundet dykt upp. Men verkligheten har på många sätt visat sig vara helt annorlunda. Tvärtom så frigör robotarna möjligheten för människor att i större utsträckning fokusera på produktivt och mer effektivt arbete.

Då robotarna behöver människor för att veta vad, hur och när de ska utföra sina sysslor så är de även per definition helt beroende av oss. Man kan säga att det går att ersätta en robot med en människa, men att en robot aldrig kan ersätta en människa. Vi är helt enkelt deras referensmaterial.

Något som förvånat många är att robotar på sätt och vis ökar behovet av mänsklig arbetskraft. Robotarna behöver programmeras, justeras och anpassas vilket inte kan ske utan att personer med rätt kompetenser axlar ansvaret. Framtiden kommer därför definitivt bjuda på såväl utmaningar som möjligheter. Särskilt i ett land som Sverige där även den lägsta nivån är hög.

Den som är orolig för att robotar riskerar att ersätta mänsklig arbetskraft behöver förmodligen inte oroa sig. Vi står inför ett spännande skifte där mänsklig insikt och mänskliga kunskaper är högaktuella om det ska vara möjligt att få ut det mesta av den pågående robotiseringen.